CZAJAN


Firma Cza Jan powstała w 1981 roku. Profil produkcji własnej oraz usług kooperacyjnych został oparty na procesach technologicznych tłoczenia na zimno. Wykonujemy produkty na zlecenie, oprócz wysokiej jakości zapewniamy konsulting. Zachęcamy także do zapoznania się z listą wytwarzanych przez nasz zakład artykułów gospodarstwa domowego.
Cza Jan company was founded in 1981. The company’s production profile and the scope of cooperation services is based on cold forming technological processes. You are welcome to browse through the list of household appliances we manufacture. Apart from standard finished goods we also make custom products with consulting. For more details don't hesitate write office@czajan.pl